Các anh hùng Lưu Ý : nạp thẻ cào TQC phải nhập đúng ID GAME và Seri + Mã Thẻ
chỉ nhận Thẻ cào từ 50.000 VND trở đi
Khai báo sai mệnh giá thẻ Mất thẻ!
thẻ gate
Mọi thông tin liên hệ admin
Tài Khoản
Loại thẻ
Mệnh giá
Mã thẻ
Seri
Mã bảo mật